Zorgverzekering

Hebt u diabetici?:

Als u diabetisch bent en u wilt voor een vergoeding in aanmerking komen , wordt er van u verwacht dat u aan bepaalde criteria voldoet.

Dit is afhankelijk van:
* hoe bent u verzekerd.
* wat voor simms classificatie hebt u.
* wat voor zorgprofiel hebt u.
* bent u onder behandeling van een podotherapeut.

Laten we vooraan beginnen. Vroeger was het gemakkelijk, we dienden de declaratie in bij de zorgverzekering en kregen het vergoed.
Nu is het zo dat de zorgverzekering de eisen steeds meer aanscherpt om `onnodige `kosten te besparen.
Vorig jaar werd het nog door de cohesie vergoed. Vanaf januari 2016 is dit veranderd en dient u een podotherapeut te raadplegen.

Een podotherapeut stelt na een aantal onderzoekjes m.b.t. u voeten vast in wat voor simms classificatie en zorgprofiel u valt.
Naar aanleiding van het simms en zorgprofiel wordt er een behandelplan opgesteld en kunt u naar een `medisch `pedicure die een contract heeft met de desbetreffende podotherapeut.
In dit behandelplan staat omschreven wat u pedicure aan u voeten mag behandelen en dit is medisch noodzakelijk. Met andere woorden dit krijgt u vergoed.
Het resterende, bijv. enkele nagels knippen, voeten incremen e.d. is voor eigen kosten en is dus niet medisch noodzakelijk en wordt dus niet vergoed.
De meeste pedicures vragen dus een vergoeding voor cosmetische gedeelte.
Is dit niet nodig wordt ook alleen maar hetgeen gedaan wat de podotherapeut heeft geadviseerd.

Simm classificatie gaan van 0 tot 4
Zorgprofielen gaan van 0 tot 4.

Hebt u een simms van 0 of 1 en zorgprofiel van 0 of 1 valt u niet onder de vergoedingsregeling. D.w.z. de basisvergoedingen. Bent u aanvullend verzekerd krijgt u het waarschijnlijk wel vergoed.
Raadpleeg u polisvoorwaarden of informeer bij u zorgverzekering!!!
De factuur wordt voor u uitgeschreven, die u zelf indient bij u zorgverzekering voor evt. terugvordering.

Voor de vergoeding hoeft u niets te doen. U pedicure stuurt 1 x per kwartaal de nota op naar de podotherapeut waardoor de pedicure wordt betaald en de podotherapeut handelt het verder af met de zorgverzekering.
Elke podotherapeut mag zelf bepalen wat de vergoedingen zijn, dus mede daarop berust een pedicure haar tarief daaropaan., voor extra bijbetaling van een behandeling.

Hebt u reuma?:

Ook voor reuma kunt u evt. in aanmerking komen voor een vergoeding. Zie hiervoor u polisvoorwaarden.
Ik schrijf een factuur voor u uit, die u mij contant of via bank betaalt. De factuur hoort u zelf in te dienen bij u zorgverzekering.